spedycja kolejowa
1 października 2018

Kategoria:
Inne

Charakterystyka spedycji kolejowej
5 (100%) / 1 głosów

Charakterystyka spedycji kolejowej

Spedycją nazywamy ogół działań związanych ze zorganizowanym przewozem różnorakich ładunków, zleconym przez podmioty fizyczne lub prawne. Przewóz ten odbywa się pomiędzy określonymi punktami (miejscem odbioru i miejscem dostawy), a także w określonych warunkach (w tym odpowiednio dobranym środkiem transportu) i przedziale czasowym. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaś spedycja kolejowa. Co warto wiedzieć na jej temat?

Jest to jeden z rodzajów spedycji gałęziowej, a więc takiej, gdzie – w przeciwieństwie do spedycji intermodalnej – wykorzystuje się jeden konkretny środek transportu. W tym przypadku jest nim właśnie kolej, a więc pojazdy szynowe (pociągi) poruszające się po ściśle wytyczonych trasach (torach kolejowych), innych niż drogi. Rozwiązanie to pozwala osiągnąć znacznie lepsze niż w przypadku ruchu kołowego parametry z zakresu terminowości i bezpieczeństwa przewożonych dóbr.

Zalety spedycji kolejowej

Pod tym względem ze spedycją kolejową równać się może chyba tylko transport lotniczy. Jest on jednak istotnie droższy, a poza tym obciążony licznymi pewnymi ograniczeniami wynikającymi z gabarytów czy masy niektórych ładunków. Tutaj natomiast konkurencyjny okazuje się jeszcze transport drogą morską, nad którym spedycja kolejowa ma jednak tę przewagę, że pozwala na przewóz towarów w o wiele krótszym czasie. Dobrym przykładem jest choćby transport drobnicy z Chin (organizowany m.in. przez firmę logistyczną DIERA), który koleją zajmuje przeciętnie około dwóch tygodni, podczas gdy statkiem – ponad miesiąc.

Rodzaje transportu kolejowego

Pod pojęciem drobnicy należy tu rozumieć ładunki takie jak listy, paczki czy przesyłki kurierskie, ale też palety, transportowane zwykle w ramach regularnych kursów określonego przewoźnika z danego terminala załadunkowego. Oprócz transportu drobnicowego w ramach spedycji kolejowej wyróżnia się również transport kontenerowy i pełnowagonowy.

Pierwszy wariant polega zasadniczo na wykorzystaniu specjalnie opracowanych platform składu pociągu towarowego do przewozu kontenerów używanych w spedycji drogą morską, a w porcie przenoszonych na te platformy dźwigami. Zwłaszcza wyjątkowo ciężkie kontenery opłaca się transportować w ten sposób, nie zaś pojazdami ruchu kołowego.

Mnogość możliwości

W kolejowym transporcie pełnowagonowym do czynienia mamy natomiast z kilkoma podstawowymi rodzajami wagonów:

  • kryte – służące do przewozu paczek, artykułów przemysłowych, elektroniki, produktów spożywczych i innych ładunków typu „regular”;
  • węglarki – do przewozu materiałów sypkich (np. węgla, rud metali, piasku, żwiru, cementu, ale też płodów rolnych czy organicznych bądź chemicznych granulatów);
  • cysterny – do przewozu płynów, czyli m.in. paliw, ropy, wody, chemikaliów lub skroplonego gazu;
  • platformy – wykorzystywane najczęściej do przewozu ładunków ponadgabarytowych taśm produkcyjnych, maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych czy elementów konstrukcyjnych.

Widać więc z powyższego, że koleją możliwe jest przewiezienie praktycznie każdego rodzaju towaru, w tym materiałów kwalifikujących się jako niebezpieczne.