21 marca 2018

Kategoria:
Inne

Charakterystyka myjni do mycia odpadów PET
5 (100%) / 2 głosów

Charakterystyka myjni do mycia odpadów PET

Wszyscy wiemy, że recykling jest niezwykle pozytywnym działaniem – pozwala bowiem na ponowne użycie surowców, które w przeciwnym razie zaśmiecałyby środowisko. Odpady przed ponownym użyciem muszą przejść jednak długą drogę. Jednym z etapów przetwórstwa tworzyw sztucznych w ramach recyklingu jest mycie odpadów. Proces ten dokonywany jest zwykle przy pomocy specjalnych urządzeń sprzężonych w linię do mycia odpadów.

Jak przebiega mycie odpadów z tworzyw sztucznych?

Każde gospodarstwo domowe generuje dziennie nawet do kilku kilogramów śmieci. W tej pokaźnej grupie znajdują się między innymi odpady opakowaniowe stworzone z tworzyw sztucznych. Do najpopularniejszych tworzyw sztucznych należą:

  • PET – politereftalan etylenu,
  • PE – polietylen,
  • PCW – polichlorek winylu,
  • PP – polipropylen.

Niezależnie jednak od tego, z jakiego konkretne tworzywa sztucznego wykonana jest dana grupa odpadów, większość przechodzi przez podobne procesy technologiczne mające na celu ich przetworzenie oraz ponowne użycie zawartego w nich surowca. Jednym z etapów takich procesów technologicznych jest mycie odpadów wykonywane za pomocą specjalnych linii myjących nazywanych także po prostu myjniami do odpadów. Składają się one z wielu elementów, które ściśle ze sobą współpracują. Nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku – oferowane np. przez firmę Pol-Service – zakładają silną automatyzację tego procesu, w trakcie którego człowiek pełni zazwyczaj wyłącznie rolę nadzorczą.

Zasada działania typowej linii do mycia odpadów

Większość linii do mycia odpadów działa na bazie tego samego schematu. Najpierw podajnik (nazywany zazwyczaj podajnikiem ślimakowym) podaje odpady do młyna, który je rozdrabnia. Większość podajników działa na zasadzie taśmowo‐progowym. Następnie odpady w takiej pofragmentowanej postaci trafiają do układu zawierającego wanny i wirówki mające na celu dokładne ich wypłukanie oraz odfiltrowanie wody. Układ tego rodzaju składa się często z kilku rodzajów wirówek (np. wirówki korka i kilku wirówek głównych) oraz wanien. Tak wypłukane odpady są jednak mokre, więc ostatnim etapem całego procesu koniecznie musi być suszenie, które również może odbywać się w młynie z dodatkową funkcją rozdrabniania. Tak przygotowane odpady składowane są w postaci półfabrykatu w silosach. Niektóre z nowoczesnych linii myjących odpady produkują od razu granulat – zwany w tym przypadku recyklatem – który można wykorzystać do rozpoczęcia nowej produkcji z użyciem odzyskanego na drodze recyklingu surowca.