Geodezja inżynieryjno-przemysłowa – opis i zastosowanie
15 sierpnia 2018

Kategoria:
Inne

Charakterystyka geodezji inżynieryjno-przemysłowej.
5 (100%) / 1 głosów

Charakterystyka geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

Geodezja to mówiąc najogólniej dziedzina zajmująca się ustalaniem położenia punktów w terenie. W tym celu prowadzi się różnego rodzaju badania terenowe, na których podstawie sporządza się dokumenty i opracowania o charakterze graficznym czy tekstowym, takie jak mapy bądź profile, które znajdują zastosowanie m. in. w szeroko pojętym budownictwie i przemyśle. Czym charakteryzuje się geodezja inżynieryjno-przemysłowa?

Na czum polega geodezja inżynieryjno-przemysłowa?

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa obejmuje działania prowadzone na potrzeby szeroko pojętego przemysłu oraz inżynierii. Pomiary geodezyjne tego typu stanowią podstawę obsługi różnego rodzaju obiektów i maszyn przemysłowych oraz budynków inżynierskich, zarówno przy ich projektowaniu, jak również w trakcie ich eksploatacji. Ten dział geodezji skupia się przede wszystkim na kompleksowej obsłudze inwestycji, włączając w to projektowanie pomiarów realizacyjnych, inżynierskich oraz inwentaryzacyjnych, a także wykonywanie map do celów projektowych. Geodeci inżynieryjno-przemysłowi projektują i wdrażają również systemy pomiarowe i kontrolne, np. monitoringu budowli inżynierskich i obiektów przemysłowych. Usługi tego typu skierowane są zarówno do inwestorów prywatnych, jak i z sektora publicznego. Geodezyjna obsługa inwestycji dotyczy wielu gałęzi przemysłu, włączając w to kolejnictwo, budownictwo wodne, drogownictwo oraz górnictwo. Chodzi tu o czynności związane z obsługą budowy obiektów, maszyn czy dróg, jak również o prace specjalistyczne, np. pomiary przemieszczeń czy odkształceń.

Zastosowania geodezji inżynieryjno-przemysłowej

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa zajmuje się obsługą inwestycji związanych z budownictwem kolejowym, wodnym, drogowym, a także kubaturowym. Ponadto obejmuje również pomiary geodezyjne do celów budowy maszyn i urządzeń, tuneli, a także na potrzeby górnictwa. Do przykładowych usług wchodzących w zakres geodezji inżynieryjno-przemysłowej, w której specjalizuje się Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych M-GEO z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, należą czynności takie jak:

  • Badania przemieszczania, osiadania, a także odkształceń i pionowości różnego rodzaju budowli inżynierskich oraz obiektów przemysłowych, np. pomiary odchylenia kominów;
  • Pomiary o charakterze realizacyjnym oraz w celach kontrolnych obiektów, takich jak tory suwnicowe;
  • Specjalistyczne pomiary i obliczenia mas ziemnych;
  • Pomiary przekrojów budynków i obiektów oraz modeli terenu;
  • Pomiary inwentaryzacyjne i geometryczne budynków.