30 maja 2018

Kategoria:
Inne

Charakterystyka artykułów spawalniczych
5 (100%) / 1 głosów

Charakterystyka artykułów spawalniczych

Praca spawacza wymaga wykorzystania narzędzi odpowiednich do warunków spawania oraz łączonych materiałów. Każdy spawacz powinien posiadać wiedzę na temat doboru artykułów do wykonania konkretnego zadania. Poza różnymi rodzajami spawarek oraz akcesoriów ochronnych, takich jak maski czy rękawice, na rynku spawalniczym obecnych jest również wiele rodzajów materiałów spawalniczych – elektrod, drutów oraz prętów. Co warto o nich wiedzieć?

Elektrody

Elektrody wykorzystywane są najpowszechniej wykorzystywanymi materiałami spawalniczymi.  Dzielimy je na kilka rodzajów, każdy z nich ma nieco inne właściwości i zastosowanie.

  • Elektrody o otulinie kwaśnej wykorzystywane są do spawania w pozycji podolnej, nabocznej oraz w pozycjach przymusowych. Zawierają duże ilości tlenków żelaza i odtleniaczy
  • Elektrody w otulinie zasadowej zawierają węglany wapnia i magnezu, to ich główne składniki. Pozwalają uzyskać wysoką plastyczność spoiwa po spawaniu.
  • Elektrody w otulinie rutylowej zawierają rutyl oraz odtleniacze takie jak żelazomangan i żelazokrzem. Wykorzystywane są zwykle do spawania cienkich elementów, uważane są za materiał uniwersalny. Jedynym ograniczeniem ich zastosowania jest niemożność spawania w pozycji pionowej z góry na dół.

Druty

Druty spawalnicze wykorzystywane są w metodach spawania opartych o wykorzystanie osłony z gazów – MIG (Metal Inert Gas), w której wykorzystuje się gazy obojętne, takie jak argon lub hel, oraz MAG (Metal Active Gas), opartej o użycie gazów aktywnych, na przykład dwutlenku węgla. Obie metody różnią się również zastosowaniem – pierwsza z nich używana jest do spawania metali nieżelaznych i ich stopów, podczas gdy druga stosowana jest przede wszystkim w spawaniu stali. Głównym czynnikiem, który decyduje o doborze drutu, jest jego średnica.

 – Generalna zasada mówi, że im grubszy jest materiał, który ma zostać poddany spawaniu, tym większą średnicę powinien posiadać drut użyty w tym celu – wyjaśnia przedstawiciel firmy TomStalNa wybór drutu wpływ ma również pozycji spawania.

Pręty

Pręty spawalnicze wykorzystywane są wyłącznie w metodzie TIG, czyli Tungsten Inert Gas. Metoda ta uważana jest za najbardziej uniwersalną metodę spawania, bowiem z przy jej wykorzystaniu możliwie jest spawanie praktycznie wszystkich metali oraz stopów, bez żadnych ograniczeń co do pozycji spawania. Jedyną jej wadą jest niska prędkość spawania oraz mała wydajność, szczególnie przy spawaniu ręcznym grubszych materiałów, a także konieczność – jak przy wszystkich metodach spawania z użyciem gazów osłonowych – przeprowadzanie prac w zamkniętych pomieszczeniach bądź przy użyciu dodatkowej osłony przed wiatrem.