budowa-gasnicy
10 stycznia 2019

Kategoria:
Inne

Budowa i rodzaje gaśnic
5 (100%) / 1 głosów

Budowa i rodzaje gaśnic

Gaśnice to dziś najczęściej używane urządzenia do gaszenia pożarów. Towarzyszą nam w samochodzie, szkole, miejscu pracy, galeriach handlowych. Ale czy na pewno wiemy, jak dobrze dostosować środki gaśnicze do mogących nas zaskoczyć niebezpieczeństw i jak poprawnie posługiwać się gaśnicami? Czy powinniśmy wybrać gaśnicę proszkową, pianową, a może śniegową? Aby się o tym przekonać, poznajmy budowę typowej gaśnicy i przyjrzyjmy się ich najważniejszym rodzajom.

Budowa gaśnicy

Każda gaśnica składa się ze zbiornika ciśnieniowego, w którym znajduje się środek gaśniczy, oraz zaworu wraz z oprzyrządowaniem, pozwalającym regulować wypływ substancji gaszącej. Zbiornik wykonywany jest najczęściej ze stali głęboko tłoczonej i pokrywany antykorozyjną farbą epoksydową. Niekiedy zbiornik ciśnieniowy dodatkowo pokrywany jest wewnątrz ochronną warstwą z tworzywa sztucznego. Zaworowi towarzyszy natomiast plomba, manometr (ciśnieniomierz), rurka wylotowa oraz, w przypadku większych gaśnic, wąż.

Rodzaje gaśnic

Do środków gaśniczych zaliczamy przede wszystkim proszki gaśnicze, pianę gaśniczą, wodę, dwutlenek węgla oraz halony. W zależności od zastosowanego środka wyróżniamy następujące rodzaje gaśnic:

  • gaśnica proszkowa – zawiera proszki fosforanowe i węglanowe, które przerywają reakcję spalania i izolują palący się materiał od powietrza, gdy tylko proszek stopi się pod wpływem ognia w szklaną masę;
  • gaśnica wodna pianowa – zawiera wodę z domieszką środków pianotwórczych, które w kontakcie z powietrzem ulegają spienieniu. Piana, jak informuje doradca klienta
  • gaśnica wodna mgłowa – obniża temperaturę płonącego materiału poprzez wyrzut wody zdemineralizowanej. Miejscowo zmniejsza także ilość tlenu w powietrzu poprzez obfite wydzielanie się pary wodnej;
  • gaśnica śniegowa – zawiera w zbiorniku ciśnieniowym sprężony dwutlenek węgla, który w wyniku gwałtownego rozprężania obniża swoją temperaturę do ok. -78⁰C i wytrąca się w postaci tzw. suchego lodu. Skutecznie gasi urządzenia elektryczne, ale może wywołać szok termiczny gaszonych urządzeń;
  • gaśnica halonowa – emisja lotnych związków węglowodorów (tj. halonów) przerywa reakcję spalania. Choć halony nie powodują uszkodzeń chemicznych ani szoku termicznego i nie wypierają tlenu, wycofywane są z rynku ze względu na szkodliwy wpływ na ozonosferę.