28 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Badania podłoża gruntowego. W jakim celu się je wykonuje?
5 (100%) / 2 głosów

Badania podłoża gruntowego. W jakim celu się je wykonuje?

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej, czy to budowy domu, czy innego rodzaju obiektu, wymaga dokładnego przygotowania. Zanim przystąpi się do prac stricte budowlanych, należy dokładnie zaplanować całe przedsięwzięcie. Chodzi tu nie tylko o wykonanie projektu, ale też o dokładne zapoznanie się z terenem budowy. Istotne znaczenie ma tu przede wszystkim badanie podłoża gruntowego. Na czym to polega i dlaczego warto je wykonać?

Badania podłoża gruntowego – znaczenie

Badania podłoża gruntowego wykonuje się w celu określenia warunków gruntowych panujących na danym terenie. Tego typu badania przeprowadza się różnymi metodami.

Do specjalistycznych metod pomiarów podłoża gruntowego należą badania wykonywane in-situ. – Mówi przedstawiciel firmy BAARS, której specjalnością są badania gruntu. – Zaliczamy do nich różne warianty sondowania podłoża. Profesjonalne badanie powinno być dostosowane do potrzeb inwestora i warunków wodno-gruntowych na danym obszarze, a także zgodne ze standardami ISO. Sprawnie wykonane badania, a także rzetelna interpretacja ich wyników, pozwolą odpowiedzieć na pytania dotyczące typu gruntów, rodzaju i głębokości poszczególnych warstw, a także – co najważniejsze z punktu widzenia inwestora – przydatności podłoża do celów budowlanych.

Do specjalistycznych badań geotechnicznych zaliczamy:

  • Sondowanie statyczne – metody typu CPT, CPTU, a także pomiar przewodności elektrycznej gruntu oraz SCPTU. Tego typu testy pozwalają określić budowę podłoża i wskazać granice pomiędzy poszczególnymi warstwami, m. in. gruntami niespoistymi oraz spoistymi.
  • Badania dylatometrem – w skrócie DMT – dylatometr Marchettiego stosowany jest w celu zbadania wytrzymałości podłoża gruntowego, a także pomiaru odkształceń. Szczególnie sprawdza się w przypadku gruntów o słabej nośności, np. o charakterze organicznym.

Oprócz tego w badaniach geotechnicznych wykorzystuje się próbniki, np. BAT, a także sondy krzyżakowe.

Zastosowanie badania podłoża gruntowego

Do czego w praktyce wykorzystuje się badania podłoża gruntowego? Pozyskanie informacji na temat warunków gruntowych na danym obszarze ma kluczowe znaczenie w przypadku inwestycji budowlanych. Interpretacja uzyskanych podczas badań danych pozwala po pierwsze zminimalizować ryzyko związane z nieprawidłowym posadowieniem budynku, a po drugie zoptymalizować koszty inwestycji. Wiedza z zakresu struktury podłoża pozwala tak zaplanować projekt obiektu – ze szczególnym uwzględnieniem fundamentów, np. ław lub płyty – by posadowiony budynek był trwały i bezpieczny. W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowego osiadania obiektu, osuwania, zawilgocenia, a nawet jego uszkodzenia. Dotyczy to zarówno domów i wszelkiego rodzaju budynków, ale także innych inwestycji, np. o przeznaczeniu hydrotechnicznym czy też obiektów liniowych. Jak zatem się okazuje, badaniami podłoża gruntowego powinien zainteresować się każdy inwestor planujący budowę.