20 lipca 2018

Kategoria:
Inne

Automatyczne zadawanie paszy. Zalety rozwiązania.
5 (100%) / 1 głosów

Automatyczne zadawanie paszy. Zalety rozwiązania.

Automatyczne zadawanie paszy to rozwiązanie coraz powszechniej stosowane w polskich gospodarstwach rolnych. Żywienie krów jest bowiem istotnym element chowu bydła – decyduje o opłacalności produkcji mleka i mięsa. Dlatego konieczna jest racjonalizacja sposobu żywienia oraz obniżanie ponoszonych przy nim kosztów. Obecnie, to właśnie maszyny są w stanie najskuteczniej osiągnąć ten cel. Jak i dlaczego? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.

Automatyzacja pracy

Niezależnie od działu gospodarki, postęp w organizacji pracy napędza chęć zwiększenia jej wydajności i bezpieczeństwa oraz zminimalizowania fizycznego jej nakładu. Obecnie wiele czynności, które są powtarzalne oraz niebezpieczne, z powodzeniem mogą wykonywać za nas maszyny. W hodowli zwierząt proces automatyzacji i robotyzacji rozpoczął się w latach 70. XX wieku wraz z powstaniem pierwszych mikrokomputerów. One umożliwiły wprowadzenie automatycznego sterowania maszyn. W dzisiejszym gospodarstwie rolnym mamy już możliwość stosowania robotów do takich prac jak udój, usuwanie obornika oraz żywienie zwierząt.

Roboty paszowe

Producenci maszyn i sprzętu rolniczego oferują szereg systemów automatycznego żywienia zwierząt. Różnią się one między sobą poziomem automatyzacji, stopniem złożoności oraz rodzajem zastosowań konstrukcyjnych. Najbardziej zaawansowanym systemem automatycznego żywienia bydła jest zadawanie paszy przy wykorzystaniu robota. Robot paszowy, zwany także wozem paszowym, niemal w zupełności wyręcza człowieka w pracy. Pasza wraz z dodatkami mineralno-witaminowymi, składowanymi w silosach, na stołach buforowych czy dozownikach, dostarczana jest dzięki układowi przenośników do mieszalnika. W nim dobierane i mieszane są odpowiednie składniki we właściwych proporcjach. Następnie gotowa mieszanka wprowadzana jest do zasobnika robota paszowego, a z niego trafia już bezpośrednio na stoły paszowe. Istnieje możliwość zastosowania specjalnych znaczników lub transponderów zawieszonych na szyjach zwierząt, dzięki którym maszyna jest w stanie zidentyfikować grupę żywieniową, poszczególne osobniki oraz zadać im właściwą paszę w odpowiedniej ilości.

W niektórych systemach składniki paszowe transportowane są wcześniej do tzw. kuchni paszowej. Zdarza się również, że mieszanie składników odbywa się w samym robocie, a nie w osobnym mieszalniku. Także roboty różnią się między sobą – w sposobie pracy oraz konstrukcyjnie. Dostępne są roboty podwieszone na specjalnej szynie ułożonej w postaci zamkniętego lub otwartego toru, po którym się poruszają. Są także roboty poruszające się bezpośrednio po podłożu, dzięki akumulatorom, zasilanym energią elektryczną i ładowanym w czasie postoju. Takie roboty nazywane są przez niektórych producentów samojezdnymi wozami paszowymi.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Dozagro, jednego z największych dostawców urządzeń i maszyn rolniczych w Polsce:

Wozy paszowe to niemal w pełni autonomiczne maszyny. Ich wewnętrzny system sterowania oparty jest o komputery i programowalne sterowniki. Wykorzystywane są także panele operatorskie, ułatwiające ich obsługę. W systemach, które są rozbudowane, człowiek wprowadza jedynie receptury żywienia dla poszczególnych grup zwierząt, nadzoruje pracę robota oraz uzupełnia składniki mieszanki paszowej. Przez wzgląd na agresywny charakter środowiska, w którym pracują, wozy budowane są stali nierdzewnej.

Zalety automatycznego zadawania paszy

Roboty, a w szczególności wozy paszowe, niezwykle usprawniają pracę w gospodarstwie rolnym. Niezależnie od ich rodzaju i konstrukcji, korzyści płynące z ich zastosowania są takie same. Podsumowując:

  • roboty zmniejszają nakład pracy człowieka oraz zwiększają jego bezpieczeństwo,
  • ułatwiają obsługę grup żywieniowych i dają możliwość uzyskania informacji na temat ilości spożytej paszy,
  • zapewniają wzrost mleczności krów,
  • poprawiają jakość paszy, eliminując brud pochodzący z kół pojazdów oraz zmniejszają prawdopodobieństwo jej fermentacji dzięki regularnemu mieszaniu,
  • umożliwiają precyzyjne dawkowaniu paszy i utrzymywanie ciągłości żywienia,
  • ograniczają bądź eliminują zaburzenia pokarmowe oraz choroby takie jak kwasica,
  • dzięki napędom elektrycznym eliminują spaliny z procesu żywienia zwierząt.

Automatyczne zadawanie paszy ma, jak widać, wiele zalet. Zapewnia zdrowie i bezpieczeństwo pracownikom gospodarstwa oraz hodowanym zwierzętom. Minimalizuje koszty i zwiększa wydajność pracy. Jednym słowem jest gwarantem sukcesu.