7 czerwca 2017

Kategoria:
Finanse

Zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT w 2017 roku
5 (100%) / 1 głosów

Zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT w 2017 roku

W związku z nowelizacją ordynacji podatkowej również w ustawie o podatku od towarów i usług pojawiły się zmiany. Dotyczą one obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, a konkretniej: zakresu danych, które muszą zostać uwzględnione w rejestrze przez podatnika. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Na czym dokładnie polegają zmiany – o tym przeczytasz w niniejszym artykule.

Interesujący nas tutaj art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie określa precyzyjnie formy, w jakiej powinna być prowadzona ewidencja, niemniej prowadzić musi ją każdy podatnik, chyba że prowadzi sprzedaż bądź wykonuje czynności zwolnione akurat od tego podatku.

– Nowością jest wyszczególnienie w przepisach elementów, które w takiej ewidencji trzeba umieścić – mówi specjalista z warszawskiego biura rachunkowego Akro.

Co musi się znaleźć w ewidencji

Chodzi o dane umożliwiające prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej. Ustawa wymienia w tym zakresie informacje na temat przedmiotu oraz podstawy opodatkowania, wysokość należnego podatku, obniżające jego kwotę kwoty podatku naliczonego, korekty tego ostatniego, a także kwotę podatku, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z niego. W ewidencji VAT muszą się znaleźć również dane, na podstawie których można zidentyfikować każdą transakcję, m.in. numer identyfikacji podatkowej, którym nasz kontrahent posługuje się jako podmiot gospodarczy.

W sytuacji, kiedy podatnik świadczy usługi poza Polską, musi on w ewidencji uwzględnić nazwę danej usługi, jej wartość bez podatku od wartości dodanej (lub podobnego), a także moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy określany dla tego typu usługi świadczonej na terytorium kraju.

Utrwalić trzeba wszelkie dane posiadające znaczenie dla wymiaru podatku, dowodzące faktycznej wysokości obrotu i kwot podatku należnego od dokonanych transakcji sprzedaży towarów lub usług. Ewidencje prowadzone w związku z rozliczaniem podatku, jak również dokumenty (faktury, paragony fiskalne) potrzebne do jego dokonania należy przechowywać do czasu upłynięcia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Ewidencja elektroniczna

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o dość istotnej zmianie w art. 109 ust. 8a ustawy o podatku od towarów i usług. Zobowiązuje ona podatników czynnych podatku VAT do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. Dla wielu przedsiębiorców takie rozwiązanie to nie nowość, jednak z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie bezwzględna konieczność stosowania się do tego przepisu.