26 kwietnia 2018

Kategoria:
Finanse

Na czym polega mała księgowość?
5 (100%) / 1 głosów

Na czym polega mała księgowość?

Założenie firmy wiąże się z wieloma kwestiami formalnymi. Ważną decyzją, którą należy podjąć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, jest wybór formy prowadzenia księgowości. W Polsce istnieje podział na tak zwaną małą księgowość (uproszczoną) oraz księgowość pełną. Księgowość na zasadach uproszczonych jest znacznie tańsza i prostsza od księgowości pełnej, jednak nie zawsze znajduje zastosowanie. Kto, kiedy i w jaki sposób może z niej korzystać? Na te pytania odpowiadamy w artykule. Zachęcamy do lektury.

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Uproszczona księgowość to rozwiązanie dedykowane osobom fizycznym, które planują prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bądź też działalność w ramach spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej. Wszystko to z zastrzeżeniem, że wartość przychodu ze sprzedaży przypadająca za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Niniejsza wartość przeliczana jest według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Po przekroczeniu limitu 2 000 000 euro prowadzenie księgowości uproszczonej nie jest możliwe, a przedsiębiorca zostaje zobligowany do prowadzenia księgowości pełnej – objaśnia przedstawiciel Biura Rachunkowego DELTA z Raszyna, świadczącego profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe.

Mała księgowość w praktyce

Przedsiębiorcy objęci księgowością uproszczoną mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów (KPiR; przy opodatkowaniu wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym) bądź też ewidencję przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). W wybranych przypadkach, w zależności od typu i specyfiki prowadzonej działalności, przedsiębiorcy są też zobligowani do prowadzenia dodatkowych ewidencji. Należą do nich między innymi ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdów (dla celów PIT lub VAT) czy też rejestry VAT.

Zasady dotyczące prowadzenia KPiR i ryczałtu ewidencjonowanego są opisane w przepisach i wymogach ustawowych. Pisząc w uproszczeniu, w przypadku księgi przychodów i rozchodów podatek płacony jest od osiągniętych dochodów (przychód pomniejszony o koszty), natomiast w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego wysokość podatku ustala się w oparciu o osiągnięte przychody (koszty nie są brane pod uwagę). Stwierdzenie to oczywiście nie wyczerpuje tematu, a zrozumienie niuansów wymaga konsultacji ze specjalistami. Z tego względu wielu przedsiębiorców zwraca się o pomoc do biur rachunkowych, które udzielają wsparcia przy prowadzeniu księgowości. Pozwala to uniknąć kosztownych pomyłek i wypracować przejrzystość finansową przedsiębiorstwa. Więcej na temat małej księgowości oraz zasadach jej prowadzenia można dowiedzieć się ze strony Biura Rachunkowego DELTA.