15 maja 2018

Kategoria:
Finanse

Kredyty we frankach. Jak kredytobiorca może wystąpić przeciwko bankowi?
5 (100%) / 1 głosów

Kredyty we frankach. Jak kredytobiorca może wystąpić przeciwko bankowi?

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, mają prawo do wystąpienia przeciwko bankowi na drodze sądowej. Do skorzystania z tej możliwości skłania coraz większa ilość pozytywnych rozstrzygnięć, w których sądy przychylają się do opinii wyrażanych przez kredytobiorców oraz zobowiązują banki do zmiany bądź całkowitego unieważnienia warunków zawartych umów kredytowych. Aby jednak powództwo przeciwko instytucji bankowej okazało się skuteczne, wymaga stosownego przygotowania strony pozywającej. Jak skutecznie wystąpić przeciwko bankowi?

Analiza kredytowa to podstawa

Należy zadawać sobie sprawę, że sam fakt zawarcia umowy kredytowej we frankach nie stanowi podstawy do dochodzenia roszczeń w sądzie. Przed wytoczeniem powództwa warto przeprowadzić szczegółową analizę zasadności takiego działania. Dobry punkt odniesienia stanowią postępowania oraz wyroki sądowe, które zostały wydane w podobnych sprawach w przeszłości. W precyzyjnym określeniu szans kredytobiorcy na powodzenie w sądzie pomagają specjaliści – kancelarie prawne, zajmujące się tego typu roszczeniami na co dzień.

Dużo kredytów we frankach jest opatrzonych niedozwolonymi zapisami, które godzą w interesy kredytobiorców. Mowa przede wszystkim o tzw. klauzulach abuzywnych, stojących w sprzeczności z dobrymi obyczajami i prawami konsumenta, m.in. poprzez obecność zapisów o jednostronnym i niepodważalnym ustalaniu wysokości kursu franka szwajcarskiego przez bank. Obecność klauzul niedozwolonych stanowi wyraźną podstawę do unieważnienia umowy kredytowej lub jej poszczególnych zapisów – ocenia ekspert kancelarii adwokackiej w Ząbkach oraz portalu frankowe24.pl, reprezentującego interesy kredytobiorców frankowych.

Metody wystąpienia przeciwko bankowi

Obrona praw i interesów kredytobiorcy na drodze sądowej przyjmuje kilka form. Niekiedy wystarczające okazują się pertraktacje, skutkujące zawarciem ugody pomiędzy kredytobiorcą, a daną instytucją bankową. Ważne, aby wszystkie działania były podejmowane w oparciu o wolę stron oraz istniejące możliwości prawne. Kancelaria prawna może udzielić pomocy w wyliczeniu należności wobec banku, złożeniu reklamacji, ewentualnym obniżeniu rat oraz wezwaniu do zapłaty nadpłaconych kwot. Dopiero na końcu dochodzi do złożenia pozwu przeciwko bankowi celem wyegzekwowania zarządzonej kwoty.

Przy wytoczeniu powództwa możemy wystąpić z roszczeniem indywidualnym bądź też przystąpić do pozwu zbiorowego, w którym większa grupa kredytobiorców dochodzi w sądzie swoich praw. Pozwy zbiorowe z reguły mają większe szanse na powodzenie – są nieco tańsze i obarczone mniejszym ryzykiem. Z drugiej jednak strony, dołączenie do takiego pozwu może przedłużyć postępowanie, jako że sąd rozstrzyga jedynie o odpowiedzialności banku. Aby móc uzyskać indywidualne rozstrzygnięcie, trzeba wystąpić z pozwem o zapłatę.

W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy i unieważnienia umowy kredytowej, kredytobiorca może liczyć na szereg korzyści, takich jak przekształcenie kredytu frankowego w złotówkowy, obniżenie wysokości comiesięcznych płatności, unieważnienie z mocą wsteczną wszelkich zapisów obligujących do spłaty rat na podstawie wysokości kursu franka szwajcarskiego oraz odzyskanie wartości bezprawnie naliczonych rat. Z pewnością jest więc o co walczyć, a ze wsparciem profesjonalnej kancelarii szanse powodzenia znacząco wzrastają. Co ważne, z pomocy specjalistów mogą korzystać nie tylko obecni kredytobiorcy, ale też osoby, którym bank wypowiedział umowę kredytową i wszczął postępowanie egzekucyjne.