prawnik
26 kwietnia 2018

Kategoria:
Finanse

Jakie usługi wchodzą w skład kompleksowej obsługi prawnej firmy?
5 (100%) / 1 głosów

Jakie usługi wchodzą w skład kompleksowej obsługi prawnej firmy?

Wiele kancelarii działających na rynku zapewnia swoim klientom (firmom) kompleksową obsługę prawną, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w zasadzie każdego przedsiębiorstwa. Może ona  obejmować wybrane aspekty działalności firmy, jak i pełną obsługę wszystkich sfer jej aktywności. Wiele zależy od potrzeb i charakteru jej działalności.

Spotkania konsultacyjne

Obsługa prawna firmy prowadzona jest na ogół w formie tradycyjnych konsultacji osobistych w siedzibie firmy bądź kancelarii adwokacko-radcowskiej. Czasami porady są udzielane również telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty internetowej. Za sprawą takiej elastyczności w zakresie form komunikacji kancelarie mogą współpracować także z klientami, których firmy znajdują się w znacznej odległości od samej kancelarii. Kompleksowa obsługa prawna rozpoczyna się bardzo często już w czasie wybierania optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej bądź przygotowywania dokumentacji w postępowaniu rejestrowym. Obejmuje ponadto m.in. sporządzanie umów czy konsultacje prawne.

Zarządzanie wierzytelnościami i reprezentacja przed sądem

Pełna obsługa prawna firm dotyczy również zarządzania wierzytelnościami firmy czy prowadzenia spraw sądowych i egzekucyjnych. Oprócz tego obejmuje pomoc prawną podczas sporów z kontrahentami, redagowanie zmian umowy spółki i jej statutu. Na ogół w zakres obowiązków kancelarii wchodzi także obsługa prawna działalności organów spółki, zastępstwo przed sądami i urzędami oraz pomoc prawna podczas starania się o uzyskanie różnego rodzaju licencji czy koncesji. Z kompleksowej obsługi prawnej firm coraz częściej decydują się korzystać również osoby, które dopiero zamierzają otworzyć własną firmę.

Pomoc przy prowadzeniu działalności

W takiej sytuacji kancelaria prawna pomaga ustalić, jakie wymogi formalne trzeba spełnić, aby rozpocząć daną działalność gospodarczą. Eksperci wskazują optymalne formy prowadzenia działalności i rozwiązania prawne, które pomogą zrealizować określony na wstępie cel biznesowy. W ten sposób można również zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem danej działalności gospodarczej. Kompleksowa obsługa prawna firmy to także negocjowanie wszelkich umów zawieranych z firmą, w tym umów najmu lokalu, umów franczyzy, umów o współpracy z innymi podmiotami, umów z dostawcami towarów i usług, umów ubezpieczenia czy umów zawieranych z pracownikami. Zakres działania w tym przypadku jest więc bardzo szeroki.