biuro-rachunkowe
28 czerwca 2018

Kategoria:
Finanse

Jakie podmioty mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?
5 (100%) / 1 głosów

Jakie podmioty mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania atrakcyjna przede wszystkim dla drobnych przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów uzyskania przychodu. Korzystać z niej mogą również inne podmioty, ale tutaj uwaga – nie wszystkie będą do tego uprawnione. Skąd wiadomo, czy możemy rozliczać się z urzędem skarbowym właśnie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?

Po pierwsze, warto uświadomić sobie, że objęte mogą nim być zasadniczo tylko osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej bądź jawnej. Wspólnicy spółek komandytowych, akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz tych z ograniczoną działalnością ryczałtu już wybrać nie mogą. Również spółki cywilne bądź jawne, w których przynajmniej jeden wspólnik nie jest osobą fizyczną, znajdują się w gronie wyjątków.

Historia działalności i zatrudnienia

Do grona tego należą też spółki małżeńskie przekształcone z samodzielnej działalności współmałżonków i odwrotnie: jednoosobowe podmioty gospodarcze wykształcone z takich spółek, a także sytuacje, gdy najpierw jeden, a następnie drugi ze współmałżonków prowadził daną działalność.

Warunkiem jest tutaj opłacanie przed zmianą podatku dochodowego na zasadach ogólnych – uściśla przedstawiciel warszawskiego biura rachunkowego Akro.

Jeśli przedmiot działalności, którą chcemy opodatkować w formie ryczałtu, pokrywał się w poprzednim roku podatkowym z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy – również nie możemy z tego ryczałtu skorzystać. Obowiązuje to także w momencie, gdy sami mamy „czyste konto”, ale zakładamy spółkę w której dotyczy to choćby jednego ze wspólników.

Ubiegłoroczne przychody

Kolejne kryterium dotyczy kwoty przychodu uzyskanej w poprzedzającym roku podatkowym w wyniku prowadzenia przedsiębiorstwa samodzielnie albo w rzeczonej spółce jawnej/cywilnej. W każdym z tych przypadków limit wynosi równowartość 250 tys. euro, przy czym jeśli prowadziliśmy działalność w obu wariantach jednocześnie, ale przychód był wyższy tylko w jednym z nich, to w drugim spokojnie można się zdecydować na ryczałt.

Przedmiot działalności

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o ustawowych ograniczeniach związanych z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, którą chcielibyśmy opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Niestety, nie możemy tego zrobić, jeśli uzyskujemy przychody – w części lub w całości – z prowadzenia apteki, udzielania pożyczek pod zastaw (np. w lombardzie), kupna i sprzedaży wartości dewizowych bądź części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, a także wytwarzania wyrobów objętych akcyzą (z wyłączeniem energii pozyskanej z odnawialnych źródeł). Z ryczałtu nie skorzystają też osoby świadczące usługi m.in. reklamowe (w tym w zakresie fotografii), detektywistyczne i ochroniarskie czy usługi pośrednictwa finansowego, jak również przedstawiciele wolnych zawodów niewymienionych w ustawie, czyli innych niż np. personel medyczny, tłumacze lub nauczyciele udzielający lekcji na godziny.