notariusz
26 kwietnia 2018

Kategoria:
Finanse

Oceń post

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Jego zakres obowiązków dotyczy przede wszystkim sporządzania dokumentów notarialnych. Pracuje na własny rachunek w kancelarii notarialnej i jego działalność charakteryzuje się dużym stopniem indywidualizacji. Czym dokładnie na co dzień zajmuje się notariusz i w jakich sprawach pomaga swoim klientom? O tym przeczytacie w poniższym artykule – zapraszamy do lektury.

Czynności notarialne wykonywane przez notariusza

Notariusz jako osoba zaufania publicznego zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Zobowiązany jest do czuwania nad odpowiednim zabezpieczeniem praw w trakcie dokonywania czynności notarialnych, czyli takich, które mogą powodować skutki prawne. Sporządzane przez niego dokumenty mają charakter dokumentów urzędowych. Należy pamiętać, że notariusz nie prowadzi działalności usługowej, a jedynie dokonuje czynności notarialnych.

Według wspomnianej wyżej ustawy notariusz sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, protesty weksli i czeków, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, a także inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, podejmuje czynności, które dotyczą europejskiego poświadczenia spadkowego, spisuje protokoły, doręcza oświadczenia, składa wnioski o wpis w księdze wieczystej oraz przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty i dane na informatycznym nośniku danych.

Zobowiązania notariusza

Zawód notariusza jest dosyć specyficzny, związany z ciągłym dokształcaniem się i dbaniem o reputację. Z racji tego, że jest to osoba publiczna, każda negatywna opinia źle wpływa na dochody związane z korzystaniem z porad konkretnego notariusza. W ramach działalności jest on zobowiązany do zachowania tajemnicy na temat wszelkich, ujawnionych w związku z dokonywaną czynnością notarialną, okoliczności.

Sprawdzony i odpowiedzialny notariusz zadba o to, aby żadne dane osobowe czy tajemnice handlowe klientów nie wyszły na jaw. Dysponuje on bowiem odpowiednimi środkami zapewniającymi ochronę przekazywanych do kancelarii informacji – wyjaśnia notariusz Agata Banasik, która prowadzi własną kancelarię notarialną w Warszawie.

Jak zostać notariuszem?

Wykonywanie zawodu notariusza wymaga ukończenia wymagających studiów wyższych na kierunku prawniczym. Po studiach następuje kolejny etap dokształcania – aplikacja notarialna, po której należy przystąpić do egzaminu zawodowego. Przyszły notariusz musi jeszcze przejść okres stażu zawodowego, zwany asesurą. Jest to wymagane do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych.

Wiedza prawnicza to jedno. Notariusz powinien również zdobyć wiedzę i doświadczenie związane z relacjami interpersonalnymi, aby odpowiednio przyjmować interesantów i współpracować z ludźmi. W tym celu kandydaci na notariusza mogą wybrać dodatkowe dokształcenie z zakresu psychologii lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Podsumowując, notariusz to bardzo odpowiedzialny zawód, odpowiedni dla osób ambitnych, które nie poddają się zbyt łatwo i mają dobry kontakt z ludźmi.