ksiegowość
23 marca 2018

Kategoria:
Finanse

Na czym polega prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
5 (100%) / 1 głosów

Na czym polega prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest prowadzona w celach podatkowych. Na jej podstawie ustalana jest wysokość podstawy opodatkowania oraz podatku. Aby rozliczenia z fiskusem były prawidłowe, warto zadbać o jej prowadzenie we właściwy sposób. Jest to zabezpieczenie interesów własnych i sposób na uniknięcie problemów związanych z kontrolą. Jak prawidłowo prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów zajmują się biura księgowe, które mogą zagwarantować rzetelność – takim biurem jest przykładowo Ask Finance z Katowic. Ustawodawca ustalił, że prowadzenie księgi przychodów i rozchodów musi być wykonywane w sposób rzetelny i niewadliwy. W praktyce oznacza to, że księgę prowadzi się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz objaśnieniami, w oparciu o wzór KPiR przygotowany przez ministra finansów. Tak prowadzoną księgę uznaje się za niewadliwą.

Z kolei rzetelne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów polega na tym, że zapisy umieszczane w księdze muszą odzwierciedlać stan rzeczywisty. Ustawodawca dopuszcza jednak pewne nieprawidłowości: na przykład za rzetelną możemy uznać księgę przychodów i rozchodów, która nadal zawiera pewne błędy. Muszą być to jednak błędy, które doprowadziły do wzrostu podstawy opodatkowania, a nie do jej zmniejszenia. Z kolei błędnie wpisane kwoty nie mogą przekraczać łącznie 0,5% przychodu za dany rok podatkowy. Powyżej tej granicy uznaje się, że księga jest prowadzona w nierzetelny sposób.

Wymogi formalne księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona zarówno w sposób papierowy, jak i elektroniczny. Bez względu na to, jaka jest forma księgowania, każda księga musi być zgodna z aktualnie obowiązującym wzorem, który określa minister finansów. Należy mieć jednak na uwadze, że dotyczy to samego układu księgi, a nie jej formy graficznej. Ważne, aby kolumny były ustawione we właściwej, zgodnej z rozporządzeniem, kolejności.

Prawidłowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów mówi też, że nie może ona mieć luźnych kartek, czyli nie można jej prowadzić np. w segregatorze. Wszystkie jej kartki muszą posiadać chronologiczne numery i nie może brakować żadnej strony. Księga przychodów i rozchodów musi być przechowywana w miejscu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub mieści się siedziba firmy.

W przypadku zlecenia prowadzenia księgi w biurze rachunkowym, księga może być przechowywana pod adresem biura. Ważne także, aby księga była prowadzona w czytelny oraz trwały sposób uniemożliwiający zmianę zapisów. W razie pomyłki wystarczy wykreślić błędną informację i wpisać w jej miejsce poprawną. Wpisów dokonujemy za pomocą długopisu w języku polskim, a kwoty zapisujemy w złotych.