system-alarmowy
23 października 2018

Kategoria:
Elektronika

Z czego składa się system alarmowy?
5 (100%) / 1 głosów

Z czego składa się system alarmowy?

Sprawny i skuteczny system alarmowa to instalacja niezbędna do zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w budynku – niezależnie czy jest to obiekt mieszkalny, użytkowy, czy przemysłowy. Zaprojektowania takiego układu wymaga nie tylko wykorzystania zaawansowanych technologii, ale również dużego doświadczenia projektowego. Jakie elementy wchodzą w skład nowoczesnego systemu alarmowego, jakie funkcje pełni każdy z nich?

Centrala alarmowa

Centrala to mózg całego systemu alarmowego. Do jej zadań należy zbieranie oraz analiza wszelkich sygnałów napływających z innych urządzeń wchodzących w skład systemu, archiwizacja danych (m.in. rejestracja nagrań, zapisywania informacji na temat aktywacji i dezaktywacji systemu etc.), przekazywanie sygnałów o alarmie do zewnętrznego systemu (np. do policji lub agencji ochrony), sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak oświetlenie oraz elektroniczne zamki w drzwiach. Od sprawności i bezpieczeństwa centrali zależy efektywność całego systemu, dlatego powinna ona być umieszczona w miejscu, gdzie niemożliwy będzie dostęp osób niepowołanych. Bardzo istotne jest zatem odpowiednie zaprojektowanie instalacji alarmowej – profesjonalnym wykonywaniem takich realizacji zajmuje się firma Uruchomienia.eu.

Czujniki ruchu

O ile centrala to mózg systemu, to czujniki są jego oczami i uszami. Ich zadaniem jest zbieranie informacji o ruchu w danym obszarze i przekazywanie ich do centrali w celu dalszej analizy. Jeśli ruch odebrany przez czujnik zostanie zidentyfikowany jako osoba niepowołana, centrala uruchomi alarm. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów czujników, których działanie oparte jest o inne zjawiska fizyczne. Przykładowo czujniki PIR to pasywne czujniki podczerwieni, reagujące na promieniowanie podczerwone, emitowane przez wszystkie obiekty, w tym ludzi i zwierzęta. Innym rodzajem są czujniki mikrofalowe, których zasada działania przypomina radar. Emitują one fale radiowe o wysokiej częstotliwości, które odbijają się od pobliskich obiektów i wracają z powrotem do czujniki, gdzie są poddawane analizie.

Pojawienie się w zasięgu czujnika nowego obiektu powoduje zaburzenie w rozchodzeniu się fali radiowej, co zostaje odczytane przez czujnik. Na podobnej zasadzie działają czujniki ultradźwiękowe – różnicę stanowi fakt, że nie emitują one fali radiowej lecz dźwięki o niskiej częstotliwości, niesłyszalne dla człowieka.

Inne czujniki

Poza czujnikami ruchu opisanymi wyżej system alarmowy wyposażany jest również w czujniki rejestrujące zdarzenia w obrębie budynku. Należą do nich kontaktrony, czyli czujniki sygnalizujące otwarcie drzwi lub okien, czy czujniki zbicia szkła, najczęściej posiadane wbudowany mikrofon, rejestrujący dźwięki tłuczonego szkła.

Sygnalizatory

System alarmowy nie może obejść się bez urządzeń sygnalizujących o alarmie w obrębie budynku. Kiedy centrala zinterpretuje dane spływające z czujników jako wtargnięcie osoby niepowołanej na strzeżony teren, uruchamia sygnalizatory w celu ostrzeżenia otoczenia o złamaniu zabezpieczeń. Sygnalizatory dzielimy ze względu na rodzaj emitowanego sygnału ostrzegawczego na optyczne (świetlne) oraz dźwiękowe oraz ze względu na umiejscowienie na sygnalizatory zewnętrzne oraz wewnętrzne.