instalacja-energrtyczna
3 lipca 2018

Kategoria:
Elektronika

Sposób rozliczania energii dla prosumentów w tzw. systemie opustów
5 (100%) / 2 głosów

Sposób rozliczania energii dla prosumentów w tzw. systemie opustów

Dynamiczny rozwój technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) sprawia, że coraz więcej osób zainteresowanych jest tego rodzaju instalacjami we własnych domach. Osoby takie mogą liczyć na korzystniejsze rozliczenia z zakładami energetycznymi – w znowelizowanej w 2016 roku Ustawie o OZE znalazł się zapis o rozliczeniu prosumentów na zasadzie tzw. opustów. Na czym to polega?

Kim jest prosument?

Termin „prosument” stanowi połączenie słowa „konsument” oraz „producent”. Nazywa się w ten sposób osoby, które jednocześnie korzystają z określonych dóbr i są zaangażowanie w ich produkcję. W kontekście gospodarki energetycznej są to osoby fizyczne, które zainwestowały we własną instalację do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (np. promieniowania słonecznego) i mają możliwość odprowadzanie nadwyżki energii do sieci, tak by mogła ona zostać wykorzystana przez innych konsumentów.

Jak rozliczani są prosumenci?

W lipcu 2016 weszła w życie nowa ustawa o OZE. Zgodnie z przepisami z jej poprzedniej wersji prosumenci posiadający umowę z zakładami energetycznymi mieli między innymi możliwość skorzystania z tzw. taryf gwarantowanych oraz odsprzedania wyprodukowanej energii po 100% ceny hurtowej. W nowej ustawie rozwiązania te zostały zastąpione przez tzw. opusty. Na czym one polegają?

Za wyprodukowaną nadwyżkę energii prosument nie otrzymuje gotówki, jak było do tej pory – wyjaśnia przedstawiciel firmy EkoprimeMoże jednak pobierać z sieci energię w ilości uzależnionej od ilości wyprodukowanej w roku poprzedzającym nadwyżki. Właśnie tę energię pobraną w zamian za energię wytworzoną nazywamy opustem. Wysokość opustu uzależniona jest wydajności instalacji fotowoltaicznej, z której korzystamy. Dla instalacji o mocy do 10 kW za każdą 1 kWh oddaną do sieci możemy pobrać z powrotem 0,8 kWh. Jeśli posiadamy instalację o mocy mieszczącej się w przedziale od 10 do 40 kWh, z sieci możemy pobrać 0,7 kWh za każdą 1 kWh, którą do niej oddaliśmy. W systemie opustów wyłącznie pozostała część pobranej energii – czyli odpowiednio 0,2 lub 0,3 kWh – podlega opłacie. Dodatkowo prosument pokrywa stałe koszty manipulacyjne. Prosumenci rozliczają się z zakładem energetycznym w systemie rocznym.

Korzyści płynące z bycia prosumentem

Poza oczywistymi oszczędnościami na energii elektrycznej, nowa ustawa o OZE wprowadza dla prosumentów inne korzyści, między innymi brak kar za niezłożenie kwartalnego sprawozdania o ilości wyprodukowanej energii oraz zwiększenie bezpośredniego wykorzystania energii na własne potrzeby. Zmiany mogą jednak dotknąć właścicieli przewymiarowanych instalacji, które wytwarzają więcej energii, niż domostwo jest w stanie zużyć – w takiej sytuacji nadwyżka nie może zostać wykorzystana i przepada na rzecz zakładu energetycznego. Dlatego bardziej opłacalne jest posiadanie instalacji ściśle dostosowanej do zaspokajania potrzeb domostwa.