30 maja 2018

Kategoria:
Dom i ogród

Zasady tyczenia budynków i budowli
5 (100%) / 1 głosów

Zasady tyczenia budynków i budowli

Tyczenie budynków i budowli to początek pracy nad niemal każdą inwestycją budowlaną. Wybudowanie domu czy posadowienie innego obiektu musi być bowiem poprzedzone specjalistycznymi działaniami, w tym sporządzeniem projektu, a także wytyczeniem na jego podstawie położenia realizowanego obiektu w terenie. Na czym dokładnie polega tyczenie budynków i innych obiektów?

Kiedy i  w jakim celu wykonuje się tyczenie obiektu?

Oczywistą sprawą jest, że aby planować budowę domu czy innego obiektu, trzeba dysponować działką, na której realizowana będzie inwestycja. To jednak nie wszystko. W pierwszej kolejności konieczne jest bowiem uzyskanie pozwolenia na budowę uwzględniające projekt danego budynku. Tyczenie budynków polega na przeniesieniu założeń wynikających z tego planu na dany teren i określeniu faktycznego miejsca posadowienia obiektu z uwzględnieniem odległości, jakie trzeba zachować od okolicznych budynków czy granic działki. Jeśli dysponujemy pozwoleniem na budowę lub chcemy wykonać przyłącza, musimy skorzystać z usług geodety, który określi usytuowanie budynku bądź budowli poprzez wytyczenie i stabilizację punktów zgodnych z projektem.

W jaki sposób dokonuje się tyczenia budynków i budowli?

Pierwszy etap tyczenia obiektów to przygotowanie projektu, a mianowicie jego geodezyjne opracowanie z wyznaczeniem położenia budowli w stosunku do granic nieruchomości czy innych punktów, np. sąsiadujących obiektów. – Tłumaczy przedstawiciel przedsiębiorstwa GEOMAP Geodezja z Wrocławia świadczącego usługi geodezyjne i kartograficzne. – Następnie geodeta przystępuje do wykonania czynności pomiarowych w terenie. Pomiar realizacyjny polega na wskazaniu w terenie założonych w projekcie punktów. W tym celu korzysta się z wybranej spośród następujących metod opomiarowania w oparciu o osnowę realizacyjną:

  • Metoda biegunowa bazująca na oznaczeniu kątów biegunowych;
  • Metoda ortogonalna wykorzystująca odcinki rzędnych i odciętych;
  • Metoda trygonometryczna;
  • Metody bazujące na przecięciach i wcięciach kątowych.

Wyznaczone daną metodą i z dokładnością do 10 cm punkty osiowe – zwykle jest to od czterech do dziesięciu punktów w przypadku budynku lub więcej dla obiektów liniowych – są stabilizowane przez geodetę. W tym celu wykorzystuje się ławy budowlane, czyli deski z rozciągniętymi pomiędzy nimi sznurkami lub drutami bądź też paliki, gwoździe czy pręty. Istotną kwestią jest także oznaczenie przez geodetę repera, czyli punktu odniesienia. Końcowy etap prac nad tyczeniem budynków to sporządzenie szkicu wraz z dokonaniem wpisu w dzienniku budowy. Dopiero po dokładnym wytyczeniu budynku w terenie i uwzględnieniu tego faktu w dokumentacji można przystąpić do dalszych prac związanych z realizacją inwestycji.