Stosowanie kontenerów na odpady: ekologia i oszczędność
15 sierpnia 2018

Kategoria:
Dom i ogród

Wykorzystanie kontenerów w gospodarce komunalnej
5 (100%) / 1 głosów

Wykorzystanie kontenerów w gospodarce komunalnej

Ekologiczne, a zarazem niedrogie zagospodarowanie odpadów jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej gospodarki komunalnej. Ciągły rozwój gospodarczy przekłada się na wzrost produkcji, co z jednej strony napędza gospodarkę, z drugiej zaś sprzyja powstawianiu coraz większych inności odpadów, zarówno z gospodarstw domowych, jak i zakładów przemysłowych.

Kontenery na odpady należą do podstawowych narzędzi gospodarki odpadami. Korzystanie z nich usprawnia proces selektywnej zbiórki, a w związku z tym przyspiesza możliwości dalszego zagospodarowania odpadów, również tych szkodliwych i niebezpiecznych.

Sens korzystania z kontenerów na odpady

Nie wszystkie śmieci można wyrzucać do ogólnodostępnych śmietników. Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, odpady budowlane i poremontowe, łącznie ze starą glazurą i opakowaniami po farbach czy tynkach, muszą być wywiezione w specjalnie przeznaczone do tego miejsce.

Dlatego nawet osoby prywatne, podejmujące się remontu mieszkania w bloku, muszą zadbać o prawidłową utylizację gruzu i innych odpadów, które powstaną w jego trakcie. Najwygodniejszym sposobem zarówno dla nich, jak i przedsiębiorstw świadczących usługi budowlane, jest wynajem kontenerów na odpady, wraz z usługą jego wywozu i utylizacji zawartości.

Na rynku dostępne są kontenery o pojemnościach 1-34m3, co oznacza, że bez względu na potrzeby w danym miejscu, zawsze możliwe jest znalezienie pojemnika odpowiedniej wielkości. W zależności od rodzaju kontenera, można zbierać w nim najrozmaitsze materiały, od zwykłych odpadów komunalnych, przez kartony i folie z magazynów czy centrów logistycznych, po gruz, azbest, papę i stare meble z rozbiórek oraz remontów.

Olbrzymią korzyścią ze stosowania pojemnych kontenerów jest gromadzenie dużych ilości odpadów, co przekłada się na obniżenie kosztów ich wywożenia (pojedynczy transport). W przypadku placów budowy, stosowanie kontenera na odpady, zamiast składowania ich np. w wyznaczonym miejscu na działce, pozwala chronić otoczenie nowopowstającego budynku, co oznacza skrócenie prac porządkowych po zakończeniu budowy i możliwość szybszego zagospodarowania terenu.

Kontenery w służbie środowisku

Możliwość wywożenia dużej ilości odpadów podczas pojedynczego transportu w oczywisty sposób przekłada się korzystanie nie tylko na oszczędności, ale także ekologię. Im mniej samochodów kursuje ze śmieciami do miejsca ich utylizacji, tym mniejsza emisja spalin. Jednak na tym nie kończą się korzyści z używania kontenerów.

Niektóre firmy zajmujące się wywózką odpadów, takie jak Sawo Recykling, proponują swoim klientom wynajem nowoczesnych prasokontenerów, umożliwiających wywóz sprasowanej makulatury, a także folii i materiałów sztucznych, co oznacza, że odpady tego typu będą zajmowały jeszcze mniej miejsca.

Stosowanie profesjonalnych kontenerów ułatwia też wstępną segregację odpadów. Co ważne, wywóz kontenera wypełnionego konkretnym rodzajem odpadów, np. gruzem jest tańszy niż odpadów zmieszanych. Takie ustalanie cen ma na celu zachęcać do segregacji śmieci, co znacznie ułatwia dalszy recykling i zwiększa odsetek odpadów, które można wykorzystać ponownie.