25 maja 2018

Kategoria:
Dom i ogród

Na czym polega nadzór budowlany?
5 (100%) / 1 głosów

Na czym polega nadzór budowlany?

Inwestycja budowlana to wieloetapowe przedsięwzięcie, które wymaga doskonałej organizacji, wiedzy, wysokiej jakości materiałów oraz specjalistów różnych dziedzin. Wiele rzeczy może pójść źle, dlatego powstała instytucja nadzoru budowlanego, która czuwa nad całością prac, aby przebiegały terminowo, a ich efekt spełniał normy bezpieczeństwa i w pełni pokrywał się z projektem.

Zadania i rola nadzoru budowlanego

Prace budowlane trwają długo i są podzielone na kilka etapów. Wszelkie niedopatrzenia i błędy mogą skutkować w najlepszym razie opóźnieniami, w najgorszym – nieuzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu ze względów bezpieczeństwa. Nadzór budowlany ma czuwać nad pracami na każdym etapie i pilnować tego, aby każdy z nich został zamknięty terminowo, a rezultaty umożliwiały kontynuację inwestycji.

Nadzór budowlany wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – mówi specjalista z firmy budowlano-projektowej Kowalski-System. – Osoba go sprawująca odpowiada prawnie za stan inwestycji. Jej zdaniem jest doglądanie prac na bieżąco, kontrolowanie postępów, weryfikowanie jakości prac, zgodności efektów z założeniami projektowymi. Inspektor budowlany musi więc dysponować wiedzą, jaką ma cała ekipa budowlana, a oprócz tego doskonale znać się na prawie budowlanym, które często się zmienia. To on poświadcza, że inwestycja spełnia normy jakości i bezpieczeństwa.

W parze z dużą odpowiedzialnością i licznymi obowiązkami idą też szerokie uprawnienia. Jakie? O tym poniżej.

Uprawnienia nadzoru budowlanego

Aby móc sprawować realną kontrolę nad przebiegiem i rezultatami prac, osoba, której powierzono nadzór budowlany, musi mieć łatwy dostęp na teren budowy oraz do pełnej dokumentacji, przede wszystkim do dziennika budowy. Inspektor budowlany może swobodnie poruszać się po całym terenie budowy. Dotyczy to także wszystkich obiektów, które się tam znajdują. Ma wgląd do pełnej dokumentacji. Ponadto jest uprawniony do wydawania poleceń służbowych osobom zaangażowanym w prace. Jest ponad kierownikiem budowy i jemu także może wydawać polecenia, jeżeli wymaga tego sytuacja.

Wszystkie działania osoby sprawującej nadzór budowlany są ustalane z inwestorem w trosce o jak najwyższą jakość wznoszonej budowli. Celem jest dbałość o interesy klienta. Inspektor towarzyszy ekipie i inwestorowi od rozpoczęcia prac budowlanych po oddanie budynku do użytkowania. Osobiście odpowiada za ewentualne błędy, niedociągnięcia i za to, czy budynek spełnia normy ujęte w prawie budowlanym oraz przepisach dotyczących bezpieczeństwa budynków.