ścieki
11 kwietnia 2018

Kategoria:
Dom i ogród

Korzyści z posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków
5 (100%) / 1 głosów

Korzyści z posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków

Ekologiczne oczyszczanie zanieczyszczeń to rzecz na którą zwraca uwagę coraz więcej gospodarstw domowych. Świadome dbanie o środowisko przynosi mnóstwo korzyści – nie tylko dla otoczenia, ale także dla nas samych. Z tego względu sporo rodzin decyduje się na budowę swoich własnych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Rzeczone rozwiązania są wręcz rekomendowane na terenach w ogóle nie objętych siecią kanalizacyjną. Dlaczego warto korzystać z przydomowych oczyszczalni? Jakie zalety niesie ze sobą ich eksploatacja?

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązania ściśle dopasowane do wymogów terenowych, powstałe w zgodzie z obowiązującymi przepisami planu zagospodarowania przestrzennego oraz planami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w tym restrykcyjnymi normami ustalanymi przez Unię Europejską. Ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni mogą być swobodnie odprowadzane do gruntu. Wysoki komfort korzystania z technologii oczyszczania wiąże się z prostotą użytkowania, niskimi kosztami eksploatacji oraz eliminacją nieprzyjemnych zapachów, z którymi mamy do czynienia w przypadku klasycznego szamba.

Korzystna inwestycja długoterminowa

Przy zakupie oczyszczalni ogromną rolę odgrywa aspekt ekonomiczny. Czynnikiem pozornie odstraszającym może być wysoki koszt początkowy, związany z nabyciem wszystkich niezbędnych urządzeń przydomowego systemu oczyszczania. Poczyniony wydatek zwraca się jednak bardzo szybko, już po około trzech latach. Wynika to z kosztów eksploatacji oczyszczalni, które na przestrzeni upływających lat kształtują się na mniej więcej tym samym poziomie. To zupełnie inaczej niż w przypadku tradycyjnego szamba, gdzie koszt utrzymania z każdym rokiem wzrasta nawet o kilkadziesiąt procent! Czynnikiem niemożliwym do wyceniania jest również podwyższona jakość życia, związana z lepszym rozporządzaniem nieczystościami i utrzymaniem gospodarstwa oraz pobliskiej okolicy w naturalnej czystości.

Zainteresowany? Zdecyduj się na oczyszczalnię!

Usługi sprzedaży i montażu oczyszczalni przydomowych świadczy wiele wykwalifikowanych przedsiębiorstw, np. Zakład Usługowo-Handlowy INSTALATOR z Bytomia. Gdy dokonaliśmy wyboru wykonawcy, należy już tylko załatwić sprawy urzędowe. Formalności są proste – z reguły wystarczy złożyć wniosek o rejestrację oczyszczalni w Starostwie Powiatowym. Budowę oczyszczalni można rozpocząć po 30 dniach od daty złożenia wniosku, jednak nie później niż 2 lata od tego czasu. Sama budowa oczyszczalni nie wymaga odrębnego zezwolenia, pod warunkiem że jej wydajności nie przekracza poziomu 7,5 m³/dobę. Nie jest też potrzebne pozwolenie na wprowadzanie oczyszczonych wód lub ścieków do ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę. To udogodnienia, które jeszcze bardziej skłaniają do korzystania z dobrodziejstw nowoczesnych, przydomowych systemów oczyszczania ścieków.