oczyszczalnia ścieków
31 października 2018

Kategoria:
Dom i ogród

Biologiczne oczyszczanie ścieków w świetle przepisów
5 (100%) / 1 głosów

Biologiczne oczyszczanie ścieków w świetle przepisów

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastąpią oczyszczalnie drenażowe oraz szamba. Tanie w eksploatacji, bezpieczne oraz ekologiczne, coraz częściej wybierane są przez właścicieli domów jednorodzinnych. Jednak warunki ich montażu determinują przepisy. Sprawdź, jakie.

Oczyszczalnia biologiczna jest zbiornikiem, łączącym w sobie beztlenowe oraz tlenowe oczyszczanie ścieków. Posiada system napowietrzania oraz złoża czynne. Dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii, oczyszczona woda może zostać ponownie zużytkowana, na przykład do podlewania. Jest to rozwiązanie ergonomiczne oraz finansowo korzystne, jednak nie pozbawione pewnych ograniczeń prawnych. Jednym z ich jest dopuszczalność montażu tego typu zbiorników jedynie na terenach liczących poniżej 100 000 mieszkańców. O czym jeszcze należy pamiętać?

Pozwolenie na budowę     

Każdą budowę oczyszczalni należy zgłosić, jednak tylko te o przepustowości powyżej 5m3/dobę wymagają pozwolenia na budowę. Jeśli przepustowość jest mniejsza i jest ona wykorzystywana na potrzeby danego gospodarstwa domowego lub rolnego, takie pozwolenie nie jest wymagane.

Normy

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska od stycznia 2016 roku każda oczyszczalnia biologiczna musi spełniać normę EN-PN 12566-3:2005 + A2:2013. Sprawdzenie, czy oczyszczalnia spełnia obowiązujące normy odbywa się na podstawie protokołu z badań, który wystawia niezależna instytucja. Przeprowadzane przez nią badanie ma na celu weryfikację, czy ściek wychodzący spełnia przepisy, także unijne. Najwyższej jakości oczyszczalnie biologiczne, spełniające wyżej wymienione przepisy, a także tworzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oferuje producent bio oczyszczalni EKO-BIO.

Odległości

Kolejnym zagadnieniem, związanym z biologiczną oczyszczalnią ścieków, jest ich usytuowanie na działce względem studni głębinowej, rur gazowych oraz kabli elektrycznych. Ponieważ używanie biologicznej oczyszczalni ścieków związane jest z odprowadzaniem nieczystości, zanieczyszczeń oraz niebezpiecznych substancji, instalacja powinna być zamontowana tak, aby nie narazić wód gruntowych na skażenie. Wedle prawa rozsącznik powinien zatem znajdować się w odległości co najmniej 30 metrów od studni głębinowej, a zbiornik 15stu. Wymagana odległość od kabli natomiast jest określana jako bezpieczna.

Zanim zatem zdecydujemy się na instalację oczyszczalni biologicznej zapoznajmy się z obowiązującymi przepisami, aby w przyszłości uniknąć kłopotów.